Ons plan

Het behouden van dit oude karakteristieke pand en deze toekomstbestendig te maken. Dit willen we doen door het te verbouwen met duurzame technieken en het pand functioneler te maken. Met als uitgangspunt: het monumentale karakter van het gebouw te versterken.

Impressie 3D doorsnede van het pand

We gaan de voormalige kleuterschool transformeren tot een woonhuis met daarin een ruimte dat gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Waaronder een kantoorruimte waar Gert-Jan als architect kan werken. Ook willen we het pand graag een culturele functie geven. We willen op een laagdrempelige wijze huiskamerconcerten aanbieden en muzikanten/ensembles een podium geven.

Met de kennis en voorbeeldfunctie van een duurzaam pand willen we door middel van bijeenkomsten en inloopspreekuren deze kennis verspreiden in de omgeving.

De buitenzijde van het gebouw laten we zoveel mogelijk intact om het monumentale straatbeeld te behouden. We zullen dit restaureren. Er zal een nieuwe entree gemaakt worden voor het multifunctionele gedeelte van het pand.

Om het gebouw functioneler te maken zullen we de verdiepingsvloer verlagen. Hierdoor ontstaat er meer gebruiksoppervlak. De kozijnen met de rondbogen aan de voor- en achterzijde van het pand willen we in het zicht houden. We zullen daarom de vloer verhogen bij de aansluiting van de vloer met de voor- en achtergevel. Er zullen nieuwe houten spanten geplaatst worden voor het dak. Door deze en de houten vloerbalken in het zicht te houden wordt het karakter van het gebouw versterkt. In het woongedeelte maken we een vide met een entresol die losstaat van de gevels, hierdoor ontstaat een spectaculair ruimtelijk effect.

Impressie woongedeelte

Wij willen het pand toekomstbestendig maken. Hiervoor willen we het verbruik van (natuurlijke) hulpbronnen reduceren, deze hergebruiken en energie produceren. Zo zullen we het gebouw na-isoleren en gebruik maken van lage temperatuur verwarming. We willen het regenwater en grijs water hergebruiken. We zullen gebruik maken van warmteterugwinning, door onder andere gebruik te maken van een lucht-water warmtepomp.

In de komende tijd zullen we het plan verder uitwerken en de onderdelen die we gaan toepassen in het pand zullen we op deze website toelichten.

We willen de ramen graag in het zicht houden op de bagane grond. De vloer wordt verlaagd, maar de ruimte voor het raam blijft vrij en daaromheen maken we een koof. Hieronder zie je hoe dat eruit komt te zien.