Trijntje Kleinstra

Trijntje Kleinstra is geboren op 26 oktober 1894 te Oldeboorn als dochter van Gjalt Aukes Kleinstra, kleermaker te Oldeboorn, en Jantje Bruinsma. Ze groeit op als jongste telg van een gezin met 10 kinderen. Rigtje (1880-1889), Geertje (*1891), Auke Gjalt (1882-1885), Grietje (1885-1935), Auke Gjalt (1886-1887), Fetje (*1887), Rigtje (*1889), Dieuwke (*1890), Auke Gjalt (*1892), Trijntje (*1894).

Bij haar aanstelling als directrice van de bewaarschool in 1916 woont ze nog bij haar ouders. Samen met haar ongehuwd broer Auke Gjalt, melkontvanger, en ongehuwde zuster Grietje blijft ze tot het overlijden van hun vader in 1934 in het ouderlijk huis wonen. Daarna alleen met haar broer.

bron: www.delpher.nl
Nieuwsblad van Friesland van 16 juli 1915
bron: www.delpher.nl
Leeuwarder Courant van 5 november 1915
Naast haar baan als directrice van de bewaarschool te Oldeboorn is Trijntje Kleinstra ook helpster en later onderwijzeres nuttige handwerken aan de Openbare Lagere School te Oldeboorn.
bron: www.delpher.nl
Algemeen Handelsblad van 25 maart 1916
bron: www.delpher.nl
Nieuwsblad van Friesland van 9 juni 1916
bron: Fries fotoarchief 104752, www.tresoar.nl
Leerlingen met juf van de kleuterschool te Oldeboorn, circa 1922.
Rechtsonder zit Hendrik Uiltje (Henk) Westerterp geboren op 8 december 1917 te Oldeboorn als zoon van Jan Westerterp en Geeske Jeninga. Overleden op 7 oktober 2001 te Eindhoven. De foto komt uit het familiearchief en is in 2009 ingestuurd door Ruurdtje Westerterp.
Wie is de juffrouw op de foto? Het zou Trijntje Kleinstra kunnen zijn. Zij was van 1915 – 1938 directrice van de bewaarschool te Oldeboorn.
bron: www.delpher.nl
Nieuwsblad van Friesland van 30 september 1938
bron: www.delpher.nl
Nieuwsblad van Friesland van 3 oktober 1938
bron: www.delpher.nl
Nieuwsblad van Friesland van 11 november 1938
Juf Kleinstra krijgt officieel ontslag van het gemeentebestuur van Utingeradeel als onderwijzeres nuttige handwerken aan de Openbare Lagere School te Oldeboorn. Haar opvolgster is Makke Groen.

Trijntje Kleinstra verhuist naar Den Haag. Per 17 oktober 1938 staat ze ingeschreven op de Laan van Meerdervoort 247. Op 14 april 1938 gaat ze wonen op de Oleanderlaan 47 te Den Haag.